Artikkeli vuodelta 2005 / Charlie Palmio:

 

EtŠtyštŠ Espanjassa

 

Espanjassa lomaillaan, talvehditaan elŠkepŠiviŠ, viivŠhdetŠŠn vuorotteluvapaalla, mutta myšs tyšskennellŠŠn uutterasti kuin kotoisessa Suomessa konsanaan. VŠlimeren lŠmpšinen ilmasto houkuttelee yhŠ uusia tulijoita ja moni pohtii varmaan tŠnŠŠnkin, miten voisi siirtyŠ hyšdyntŠmŠŠn omaa osaamistaan Espanjassa.

 

Yksi houkutteleva mutta vaativa ratkaisu on etŠtyš, joka tarjoaa runsaasti vapauksia, mutta edellyttŠŠ ehdotonta itsekuria ja vielŠkin enemmŠn sitŠ, ettŠ tekemistŠ riittŠŠ. Itse koen menestyneeni ja kerron mielihyvin kokemukseni myšs muille jopa innostaakseni uusia tulijoita – kuitenkin varoittaen utopisteja harkitsemattomista pŠŠtšksistŠ.

 

Mieti ensin, mistŠ etŠŠnnyt

 

Kokeilin itse etŠtyšskentelyŠ jo 1980-luvulla etŠŠntyen silloisen mainostoimistoni arkisista kiireistŠ osaksi viikkoa toiselle paikkakunnalle Suomessa. Kokemukset olivat huonot. Ammattitaitoinen tiimini toki suoriutui omista tehtŠvistŠŠn ilman omistajan lŠsnŠoloa, mutta samalla yksi tŠrkeŠ tekijŠ puuttui, kuvittelipa tŠmŠ sitten olevansa itse edelleen mukana tai ei. Palasin kiltisti ruotuun, mutta kokemusta rikkaampana.

 

Opetus: Pienen yhteensulautuneen ja yhteistyštŠ tiiviisti keskenŠŠn tekevŠn tiimin tulee toimia jatkuvassa vuorovaikutuksessa. EtŠisyys ehkŠisee katsekontaktit ja monet suorastaan tarvitsevat vierelleen muita ihmisiŠ virittŠmŠŠn luovia ratkaisuja.

 

Pelastava kaaos

 

JŠrkyttŠvŠ lama iski seuraavan vuosikymmenen vaihteessa lyšden puolet suomalaisesta talouselŠmŠstŠ polvilleen ja pankit rohmusivat loput. Yritykset ajautuivat kriisiin, karsivat markkinoinnin toimintojaan ja mittava osa mainosalan yrityksistŠ kaatui tilanteessa, jossa monella ei ollut enŠŠ edes omia saappaita jalkoihinsa.

 

Lamavuodet ajoivat suomalaiset yrittŠjŠt shokkin, josta ei olla toivuttu vielŠkŠŠn. Jotkut pŠŠttivŠt pŠivŠnsŠ, liian useat pakotettiin jŠttŠytymŠŠn tyšttšmiksi ja minŠkin olen monen muun tavoin tyšskennellyt siitŠ alkaen yksin. Henkilšstš on yrityksen kallein voimavara ja muodostaa sen myštŠ erityisesti pienyrittŠjŠlle vaikeasti hallittavan riskin.

 

Opetus: PysŠhdy mŠŠrŠajoin, analysoi tilanteesi ja toteuta elinkeinosi jatkuvuudelle vŠlttŠmŠttšmŠt toimenpiteet jo ennen kaaoksen puhkeamista. Leikkaa tarvittaessa, mutta varaudu myšs ottamaan hallittuja riskejŠ.

 

EtŠŠllŠ, mutta kuitenkin lŠhellŠ

 

Lama ravisteli yhteiskuntaa ja muutti myšs yritysten tottumuksia. VŠki vŠheni, toimintoja ulkoistettiin, tietotekniikka muutti tyšskentelytapoja ja mikŠ omalta kannaltani tŠrkeintŠ – olin ennustanut oikein – brandien mainonnassa siirryttiin hyšdyntŠmŠŠn kansainvŠlisiŠ aineistoja, joita olin tyšstŠnyt pitkŠŠn jo aikaisemminkin.

 

Internet kŠynnistyi. KansainvŠliset toiminnot ohjattiin verkkoon, sŠhkšpostijŠrjestelmŠt kehittyivŠt ja oli enŠŠ ajan kysymys, milloin voisin toimia edelleen lŠhellŠ, tyšskennellen silti etŠŠllŠ – lŠhes missŠ tahansa maapallolla.

 

MitŠ suurempi yritys, sitŠ enemmŠn aikaa kuluu muutoksiin – olipa kysymyksessŠ asiakasyritys tai tŠrkein kilpailijasi. HyvŠ kontaktipinta ja aktiivinen yhteydenpito kumpaisenkin tahon kaikilla tasoilla auttaa pientŠ yrittŠjŠŠ arvioimaan tulevan kehityksen ja odotettavissa olevat tarpeet.

 

ViimeisinŠ vuosina ennen muuttoa tŠrkeimmŠt ja suurimmat asiakkaani saivat tietotekniset jŠrjestelmŠnsŠ ajan tasalle. Samaan aikaan muutin omien palveluitteni rakennetta enkŠ pahastunut, vaikka suuret kilpailijani kuluttivat aikaansa olennaiseen.

 

Opetus: Seuraa teknologian kehitystŠ ja ennusta asiakkaasi tuleva tarve. Ota uudet jŠrjestelmŠt kŠyttššsi ennen asiakastasi, jolloin olet valmis oikealla hetkellŠ ja todennŠkšisesti edellŠ kilpailijoitasi.

 

EtŠtšihin Espanjaan 1998

 

Muutin pysyvŠsti Espanjaan vuonna 1998 tuoden mukanani valikoidut asiakassuhteet – oivaltaen voivani tyšskennellŠ tehokkaasti vain niiden tehtŠvien parissa, joista selviydyn yksin ja/tai vakiintuneita (keskinŠiset tyštavat ja vaatimukset tuntevia) alihankkijoita hyšdyntŠen.

 

Asenteiden ja ajatusten selventŠmiseksi haluan vielŠ erikseen painottaa etŠŠllŠ tyšskentelyn eroa etŠtyšskentelyyn nŠhden, kun asioita hoidetaan eri aikavyšhykkeilŠ ja jopa eri maanosia edustavien kulttuurien vŠlillŠ. Erilaisuudet edellyttŠvŠt joustavuutta.

 

Opetus: Varaudu tekemŠŠn vain niitŠ tehtŠviŠ, joista olet itse kiinnostunut ja joiden osalta tiedŠt osaavasi tarjota parempaa palvelua kuin kilpailijasi. Varaudu pitkiinkin pŠiviin, joiden vastapainoksi saat runsaasti vapauksia.

 

Miten homma toimii?

 

Hyvin. Minulla on asiakkaita neljŠssŠ maassa, mutta vierailen vain suurimman asiakkaani suomalaisessa yhtišssŠ kerran vuodessa, muuna aikana hyšdynnŠn nopeita sŠhkšisiŠ yhteyksiŠ. LŠhetŠn myšs henkilškohtaisia viestejŠ, rupattelen ja pidŠn itseni ajan tasalla. Posti tuo lehdet, netti vŠlittŠŠ uutiset ja etŠisyys antaa perspektiiviŠ havaita asioita jopa objektiivisemmin kuin ennen. EnkŠ tunne olevani kovinkaan etŠŠllŠ entisestŠ, sillŠ tyšskentelen edelleenkin tŠysipainoisesti ajanmukaisesti varustetussa toimistotilassa.

 

Opetus: €lŠ anna asiakkaasi tuntea sinun olevan etŠŠllŠ. Huolehdi sekŠ omista asioistasi ettŠ asiakkaan tarpeista. Toivota asiakastiimin uudet tyšntekijŠt Ňtervetulleiksi taloonÓ – asettaudu osaksi asiakkaasi organisaatiota ja osoita, miten kannat vastuusi niistŠ tehtŠvistŠ, jotka on itsellesi uskottu. PidŠ asiakkaasi aina ajan tasalla.

 

EntŠ hyvŠt ja huonot puolet?

 

Ihmissuhteet – hyvŠnŠ puolena suurempi vapaus keskittyŠ tehtŠviinsŠ, haittana katsekontaktien puute. AjankŠyttš tehostuu, kun toimintoja hŠiritsevŠt ršnsyt karsiutuvat, mutta samalla olen jŠŠnyt kaipaamaan mahdollisuutta tulkita asiakkaan vŠlittšmiŠ palautteita elekielestŠ, ojentaessani valmiiksi tehdyn tyšn silmŠiltŠvŠksi henkilškohtaisesti.

 

ElŠmŠn laatu – jos ennen jouduin matkustamaan lomalle "etelŠŠn" vŠhintŠŠn viikoksi, kŠvelen nyt turistirannalle 15 minuutissa – ja takaisin ehdin hyvinkin ennen seuraavaa aamua. EnkŠ suinkaan jŠtŠ mainitsematta ilmaston merkitystŠ, sillŠ se oli itse asiassa yksi muuttoni tŠrkeimmistŠ vaikuttimista.

 

Verkostot – Suomessa elin tuttujen kuvioiden ympŠršimŠnŠ eikŠ monikaan asia siellŠ enŠŠ hŠtkŠhdyttŠnyt mieltŠ. Uusi elinympŠristš puolestaan tarjoaa yhŠ uusia aistimuksia ja elŠmyksiŠ antaen mahdollisuuden nŠhdŠ ja oppia alati uutta.

 

NŠkškulmat – on ollut mielenkiintoista havaita, miten etŠisyys on auttanut minua nŠkemŠŠn ennen niin itsestŠŠn selviŠ asioita uudella tavalla – suhteuttamaan kŠsityksiŠ toisin ja kyseenalaistamaan entisiŠ arvoja. Vertailu viehŠttŠŠ, mutta myšs etŠŠnnyttŠŠ. Huomaan lukevani medioista juttuja, joihin en olisi ennen vaivautunut kiinnittŠmŠŠn vastaavaa huomiota.

 

Kaikki asiakkaani ovat olleet ilmeisen tyytyvŠisiŠ uudelleen muotoutuneeseen yhteistyšhšmme, enkŠ tunne menettŠneeni mitŠŠn vaan pŠin vastoin saaneeni enemmŠn nautintoa sekŠ elŠmisen laadun ettŠ tyšn tuottamana tyytyvŠisyytenŠ. Siten en voi muuta kuin suositella samaa myšs muille.

 

Osittaisia ratkaisuja en kuitenkaan suosittelisi. ElŠmŠn muotojen ja tyšskentelytapojen muutos on kokonaisratkaisu, joka edellyttŠŠ kykyŠ kurinalaiseen toimintaan sekŠ omien asiakkaiden pitkŠaikaista tuntemusta ja luottamusta. Pelkkien odotusten tai uskallusten varaan ei liiketoimintaa saati arkista tyšskentelyŠ kannata rakentaa.